Rene Rom AS – Godkjent renholdsbedrift

Pass på at virksomheten du kjøper renholdstjenester fra er godkjent renholdsbedrift hos arbeidstilsynet.

Det er forbudt for alle å leie eller kjøpe tjenester som trappevask, vindusvask, tepperens og andre renholdstjenester fra firma eller virksomhet som ikke er godkjent renholdsbedrift hos Arbeidstilsynet.

Samtidig er det lovpålagt at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være offentlig godkjent av arbeidstilsynet.

Hvis en virksomhet tilbyr og leverer renholdstjenester uten godkjenning fra arbeidstilsynet er driften ulovlig. Omsetning av renholdstjenester uten godkjenning kan medføre bøter. Både for bedriften og for deg som kunde.

Hvordan kan du sjekke leverandør oppfyller kravene?

Alle som bestiller renholdstjenester skal ha rutine for å undersøke og følge opp at renholdsvirksomheten de bestiller tjenester fra etterlever allmenngjøringsforskriften.

Vanskelig og komplisert tenker du kanskje, men i praksis er det enkelt. Arbeidstilsynet har et eget oppslagsverk der alle godkjente renholdsvirksomheter blir registrert og søkbare for alle.

Trykk på linken for å komme til registeret og sjekk om vi er godkjent: Arbeidstilsynet.

Har renholder har HMS-kort med seg?

I tillegg til å sjekke renholdregisteret kan du sjekke om renholder har HMS kort/renholdskort på seg når arbeidet utføres. Kortet skal alle ansatte ha med seg som dokumentasjon under utførelsen av arbeidet.

Dersom renholder ikke har HMS kort som dokumentasjon og du ikke finner virksomheten oppført i renholdsregisteret har ikke firmaet offentlig godkjenning.

Da kan du ikke bestille tjenester fra firmaet dersom du vil holde deg innenfor loven. Og det vil vel alle?

Hva skal til for å bli godkjent renholdsbedrift?

Listen med krav ser i utgangspunktet ikke så lang ut, men under hvert av punktene ligger det en rekke krav som må oppfylles for å bli godkjent.

Krav for renholdsvirksomhet som vil søke om å bli godkjent av arbeidstilsynet:

 • Ha skriftlige arbeidsavtaler for alle ansatte. Arbeidsavtalene må være i tråd med arbeidsmiljølovens krav.
 • Være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
 • Oppfyller kravene til vernetjenesten
 • Oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
 • Ha en ordning som sikrer arbeidstakere økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

For registrerte virksomheter er det årlig rapporteringsplikt til arbeidstilsynet for disse punktene.

I tillegg må virksomheter som tilbyr renholdstjenester sørge for registrering i:

 • Enhetsregisteret (brreg)
 • Foretaksregisteret (brreg)
 • Merverdiavgiftsregisteret (MVA)
 • Arbeidstaker og arbeidsgiverregisteret (NAV)

Rene Rom AS er selvfølgelig godkjent av arbeidstilsynet

Vi er en seriøs aktør som tar vare på våre medarbeidere. Vi vet at trivsel skaper arbeidsglede og effektive renholdere. Derfor inviterer vi jevnlig til sosiale aktiviteter og investerer i kurs for videreutvikling og kompetanseheving for våre medarbeidere.

Våre medarbeidere er fast ansatte hos oss. De er vårt ansvar. Vi har intervjuet dem, sjekket referanser og gitt teoretisk og praktisk opplæring. Alle ansatte har selvsagt HMS kort.

Våre medarbeider har:

 • Skriftlige arbeidsavtaler som tilfredsstiller kravene
 • Lønns vilkår som minimum er i henhold til tariff
 • Lovpålagte forsikringer
 • HMS kort som også fungerer som ID-kort

Fortsatt utfordringer i renholdsbransjen

Renholdsbransjen har utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standarder og arbeidstid. Dette viser både arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn i renholdsbransjen og relevant forskning på bransjen.

Deler av bransjen er fortsatt preget av uoversiktlig organisering, utstrakt bruk av underleverandører og høy andel arbeidsgivere som ikke følger regelverket.

Bransjen omfatter fortsatt noen useriøse og til dels kriminelle aktører der utenlandske arbeidstakere arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

Kan offentlig godkjenning av arbeidstilsynet gi bedring i renholdsbransjen?

Bransjen er i bedring , men for at ordningen skal ha god effekt må regelverket følges opp. Både for oss renholdsvirksomheter og for kundene som benytter våre tjenester.

Er kontrollen av renholdsvirksomheter god nok?

I dag har vi som renholdsvirksomhet innrapporteringsplikt en gang i året. Da sendes en enkel melding der vi selv bekrefter at vi fortsatt tilfredsstiller vilkårene. Ingen kontroll utføres.

Hvert tredje år må vi sende inn dokumentasjon på at firmaet fortsatt tilfredsstiller vilkårene for å være godkjent av arbeidstilsynet.

Dokumentasjonen kontrolleres, men vi skulle gjerne sett at kontrollene ble hyppigere og grundigere.

Er det risikofritt å kjøpe fra firma som ikke er offentlig godkjent?

For at ordningen skal fungere er vi avhengig av at kundene også er opplyste og bevisste på hvordan ordningen fungerer og hvorfor det er forbudt å kjøpe renholdstjenester av virksomheter som ikke er offentlig godkjent.

I dag oppleves bevisstheten rundt ordningen som lav. Mange har ikke engang hørt om renholdregisteret og reglene som gjelder for kjøp av renholdstjenester.

Risikoen for kunden ved å kjøpe renhold uten å sjekke om virksomheten eller firmaet er registret i renholdsregisteret er forsvinnende liten. Kontrollene er få og konsekvensene for de få som blir tatt er tilnærmet fraværende.

For at ordningen skal fungere må både bevisstheten og risikoen ved å bryte reglene opp.

Abonnement

 • Få det gjort
 • Godkjent rengjøringsbedrift
 • Erfarne medarbeidere
 • Kostnadseffektivt
 • Vi holder utstyr