Skuring og boning av gulv

Alle gulv, spesielt i trappeoppganger, trenger å skures og bones jevnlig for lengst mulig levetid. Gulv som brukes mye, bør bones eller vedlikeholdes årlig. Boning gir gulvet et friskt utseende, sørger for beskyttelse som gir lengre varighet og ikke minst gjør det lettere å rengjøre. Rene Rom har renholdere som kan gulv. Vi fikser det.

Jevnlig behandling og godt vedlikehold gjør ikke bare at gulvet ser penere ut, det blir lettere å rengjøre og bidrar til å øke levetiden på gulvet betraktelig!

Hvorfor er boning av gulvet viktig?

I borettslag og sameier er det ofte stor trafikk, og gulv som blir brukt mye blir slitt. For at gulvene skal holde lenger har de et beskyttende lag av voks eller polish. Dette beskyttelseslaget må vedlikeholdes jevnlig for at gulvet ikke skal bli ødelagt. Slitte gulv ser skitne ut uansett hvor ofte de rengjøres, og skitt og smuss vil lettere sette seg fast og være vanskelig å fjerne.

Når det beskyttende polishlaget slites ned, blir gulvet vanskeligere å rengjøre og uten det beskyttende laget er det stor sjanse for at selve overflaten på gulvet blir ødelagt. Det blir lett varige skader som hakk og riper i selve gulvet når polishen er borte. I verste fall kan dette føre til at hele gulvet må byttes.

Hvor ofte bør gulvet bones?

Det er ikke noe eksakt svar på hvor ofte gulv bør bones, da dette avhenger av bruk. Men fordi polishbehandlingen slites ned ved bruk må boning av gulv gjentas regelmessig. I borettslag og sameier ser vi at dette som regel bør gjøres med 1 til 3 års mellomrom, avhengig av bruk, slitasje og løpende rengjøring og vedlikehold.

Hvordan gå frem for å bone gulvet?

Før gulvet kan bones må det gjøres litt forarbeid. Å bone gulv foregår i tre faser – og kan gjennomføres i løpet av en dag med god kunnskap, rett utstyr og gode tørkeforhold.

Steg 1 er å bunnskure eller toppskure gulvet

Det første som gjøres er å fjerne den gamle polishen, eller topplaget og rengjøre gulvet skikkelig. Dette gjøres ved bruk av ulike kjemikalier før man går over med en skuremaskin. Det er viktig at den gamle polishen fjernes helt, og at det ikke er noe skitt eller smuss igjen på gulvet.

Men aller først er det viktig å sjekke hvilket materiale gulvet er laget av. Ulike gulv tåler ulike kjemikalier og skal behandles med ulike skuremaskiner, håndpads med mer. Det er heller ikke alle typer gulv som kan bones.

Steg 2 Nøytralisering av gulvet

Etter å ha fjernet det gamle beskyttelseslaget er det viktig at gulvet nøytraliseres. Nøytralisering er kort sagt å fjerne alle rester av polish, samt eventuelle kjemikaler som ble brukt for å fjerne den gamle polishen. Kjemikaliene som brukes for å fjerne gammel polish er ofte kraftige, og må derfor fjernes helt før gulvet kan bones på nytt. For å være sikker på at gulvet er nøytralisert må PH-verdien måles med egnet måleutstyr.

Steg 3 legg ny polish – boning av gulvet

I noen tilfeller kan det være lurt å legge et lag med en porefyller eller «sealer» før gulvet bones. Det er viktig å rengjøre gulvet med en skuremaskin først, slik at skitt eller riper ikke forsegles i gulvet. Til selve boningen kan man velge ulik type glans. Dersom man ønsker et matt eller glanset utseende er en smakssak, men eventuelle skader eller svakheter synes ikke like godt med matt glans.

For et godt resultat – bruk riktig, rent og lofritt utstyr

Husk at det er viktig å bruke rett utstyr og riktige kjemikalier, og at mopper og annet utstyr som brukes ikke bare er helt rene, men også helt lofrie. Dette er viktig for at ikke lo, støv eller smuss skal feste seg i polishen og det nye topplaget.

Ny bonde gulv en glede for alle

Uansett matt eller glanset utseende, etter å ha bonet gulvet sitter dere igjen med et nesten nytt gulv som ser penere ut, er lettere å rengjøre og er beskyttet mot slitasje og riper. Er dere flinke til å spraypolere og toppskure gulvet innimellom vil det også holde seg pent og være beskyttet lengre.

La de som kan det bone gulvene

Å bone gulv er en omfattende prosess og må gjøres nøye. Dersom man selv ikke har erfaring med boning av gulv, bør dette overlates til et profesjonelt firma. Disse har kunnskapen og utstyret som skal til, og vet hvilke kjemikalier som egner seg for ulike gulv.

Dersom dere leier inn noen til å bone gulvene i borettslaget eller sameiet, så husk å sjekke at dere bruker et godkjent rengjøringsfirma og at det er registrert i renholdsregisteret. Det er faktisk forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent og det er styrets ansvar å sjekke dette.

Rene Rom – seriøst og godkjent vaskefirma

Vi i Rene Rom er opptatt av å gjøre renholdsarbeidet riktig og effektivt. Med over 30 års erfaring med rengjøring av borettslag og sameier i Oslo og omegn har vi opparbeidet oss mye erfaring og bred kompetanse på alle typer rengjøring.

Våre fagkyndige renholdere har lang erfaring med boning av gulv og rengjøring av borettslag og sameier. Over tid har vi utviklet egne metoder og teknikker for å være sikre på at det blir ordentlig rent. Vi har i tillegg alt av utstyr som trengs for både å rengjøre og bone på en effektiv og miljøvennlig måte.

Rene Rom bestreber seg på å være best i bransjen. Ikke bare på vask og renhold, men også når det kommer til å gjøre ting riktig, sikkert og miljøvennlig.

Ikke bare for egen del, men også for at dere i styret ikke skal oppleve noen ubehageligheter eller overraskelser er vi nøye med å overholde alle lover og regler, skrevne som uskrevne. Dette gjelder ved boning, vask og gjennomføring av andre renholdstjenester. Når det kommer nye lover, regler eller krav er vi raske med å tilpasse oss – alltid.

Vi bruker alltid de mest miljøvennlige og effektive produktene på markedet. Og vi skal ikke bare være best på å følge gjeldende lover og regler, men også på behandling av våre medarbeidere. Det lønner seg, både for dere og for oss. Rene Rom er et trygt valg!

Andre rengjøringsbehov?

Rene Rom leverer de fleste renholdstjenester til borettslag og sameier i Oslo og omegn.

Vi vasker og rengjør trapper, oppganger og andre fellesareal. Vi fjerner merker på vegger, vasker vinduer, postkasser, gelendre og dørhåndtak. Eller hva med vask av heisen, kanskje er det lenge siden den ble rengjort?

Dersom dere trenger noen til å rengjøre søppelskur eller garasjeanlegg, gjør vi det også. Vi utfører i tillegg smittevask og annen nødvask når behovet oppstår.

Hva som er smart og passer best for deres boligselskap avklarer vi sammen. Kontakt oss, så lager vi en rengjøringsplan som fungerer for dere. Vi kommer innom, får en oversikt og lager en plan for rengjøring, helt kostnadsfritt og uforpliktende.

Abonnement på renhold

  • Få det gjort
  • Godkjent rengjøringsbedrift
  • Erfarne renholdere
  • Kostnadseffektivt
  • Vi har riktig utstyr