Vindusvask Oslo for borettslag og sameier

Svevestøv, pollen og annen skitt legger seg på vinduet og i vinduskarmen. Vann fra regn og snø legger også igjen urenheter og flekker. Ofte kan fuglemøkk havne på glasset og tørke. Det er derfor vinduer i oppganger og fellesareal bør vaskes jevnlig med såpe og vann.

Jevnlig vask av vinduene sikrer at lys kommer inn, beboerne ser ut, og ikke minst at skitt ikke gror fast og lager varig skade.

Rene Rom har over 30 års erfaring med vinduspuss, trappevask og mange andre former for rengjøring av både store og små borettslag og sameier i Oslo og omegn.

Vi vasker gjerne vinduene inne fra oppgangen der det er mulig, men vi kan også vaske vinduer ute fra bakken og opp til fjerde etasje ved bruk av stang og spesialutstyr. Når det blir riktig høyt bruker vi lift for å vaske vinduer utvendig høyt oppe.

Kontakt oss for befaring og få jobben gjort. En befaring er selvsagt helt kostnadsfritt og uforpliktende.

Vaske vinduene selv? – Eller la de som kan faget ta jobben?

Lys skaper trivsel – og rene vinduer slipper lyset inn. Vask og renhold av vinduer i fellesarealer kan ofte være lett å glemme og kanskje blir ikke jobben gjort hvis beboerne må utføre vask på egenhånd. Ikke bare fordi folk ikke vil, men også fordi folk ikke kan.

Det er ikke alle som klarer å bære en bøtte varmt vann, gå i stige når vinduene er i høyden eller bruke nal, klut og andre redskaper på en god måte slik at det blir rent og uten skjolder.

Ofte har mange også mangelfull kunnskap om hvor mye vann som skal benyttes, hvor mye såpe som man skal bruke i vannet, om vannet skal være varmt eller kaldt, om mikrofiberklut eller vanlig klut egner seg best.

Vasker beboerne vinduene?

I utgangspunktet kan det kanskje virke kostnadsbesparende å vaske vinduer i fellesarealer selv. Vår erfaring er at dette ikke er en god løsning.

Hvis ansvaret for å renhold går på rundgang blir det ofte glemt eller utsatt. Hvis jobben faktisk blir utført, vasker beboere ofte kun glasset i vinduene, ikke karmer og området rundt hvor skitt lett fester seg.

Å vaske vinduene grundig og jevnlig er viktig. Det gjør at dere blir kvitt veistøv, pollen, fugleskitt og annen forurensing på glasset og rundt vinduene.

Vinduene og området rundt bør vaskes jevnlig, og rengjøres grundig minst en gang i halvåret.

Det viktigste er at noen faktisk gjør jobben og at vinduet blir rent. Derfor bør dere overlate arbeidet til de som kan faget. Det sikrer at skitten ikke gror fast, eller skaper mugg og/eller råteskader.

Vinduspuss Oslo – HMS ved vask av vinduer

Effektiv vindusvask krever kunnskap. Husk at styret er ansvarlig for sikkerheten. Alle borettslag og sameier er som en bedrift og må følge sikkerhetskrav og HMS-regler.

Dersom vinduene i fellesarealer og trappeoppganger er lite tilgjengelige er det styrets ansvar at renholderne er sikret ordentlig. Dette får dere ved å bruke godkjent vaskebyrå og det koster ikke all verden.

Rene Rom utfører vindusvasken på en sikker og effektiv måte. I tillegg får dere et klart og godt resultat.

Hvorfor bruke Rene Rom til å vaske vinduene?

 • Dere slipper å gjøre jobben selv
 • Resultatet blir godt
 • Vi har veldig fokus på sikkerheten
 • En kontaktperson både for vindusvasken og trappevasken
 • Vi organiserer alt
 • Godkjent renholdsbedrift

Rene Rom vasker vinduer effektivt og skånsomt

Rene Rom har fagkyndige renholdere som har lang erfaring med vinduspuss, trappevask og rengjøring av alle områder i både borettslag og sameier.

Våre renholdere vet når og hvordan det bør vaskes, hvor mye vann som skal brukes, hvor mye såpe som skal i vannet og hvordan ulike glass og vindustyper skal behandles for et godt resultat.

Vi tilpasser renholdet til type vindu, størrelse og materiale. Vi har selvsagt utstyr som trengs, enten det er snakk om såpe, pussemiddel, vindusvasker, nal, kluter eller om nalen skal passe til store eller små vinduer.

Utstyret er viktig, men det er varmt vann og såpe som gjør mesteparten av jobben. Uten dette blir det vanskelig å få utført vasken på en god måte. For et godt resultat trenger vi også riktig forhold i mengden vann og såpe.

For mye såpe gir skjolder, for lite fjerner ikke skitt og møkk. Vi tilpasser selvsagt både mengden vann og såpe til jobben som skal utføres.

Vaske vinduer utvendig høyt oppe – Vi har utstyret og kompetansen

For å vaske vinduer utvendig høyt oppe benytter vi stang og spesialutstyr. Vi har utstyr som gjør oss i stand til å utføre vask av vinduer opp til fjerde etasje nede fra bakken.

Noen steder når vi helt opp til femte etasje uten å bruk av lift. For å vaske vinduene fra fjerde etasje og oppover bruker vi ofte lift og sikkerhetsutstyr.

For spesielle jobber der vinduene er vanskelige å komme til, kan vi også bruke klatreutstyr og annet sikkerhetsutstyr for å få jobben gjort med et godt resultat.

Vi strekker oss langt for fjerne flekker fra glasset i vinduet og bruker mikrofiberklut, nal og varmt vann. Ved noen tilfeller forvasker vi gjerne en eller flere ganger med varmt vann for å få vinduet helt rent.

HMS ved vindusvask høyt oppe

Rene Rom er selvsagt registrert i Renholdsregisteret. Vi utfører vindusvasken riktig, sikkert og miljøvennlig.

Vi er ikke bare opptatt av å gjøre renholdsarbeid riktig og effektivt. I Rene Rom er vi nøye med å overholde sikkerhetskrav, lover og regler. Skrevne som uskrevne.

Vi sørger til enhver tid for å følge nye krav. Når det kommer nye lover, regler eller krav så er vi raske med å tilpasse oss – alltid.

Bruk av lift krever liftsertifikat

For å kunne benytte lift til å vaske vinduer utvendig høyt oppe er det lovpålagt med et liftsertifikat. Ved en ulykke med lift kan det få store konsekvenser for alle involverte.

Forsikringen kan også avkortes dersom ikke et slikt sertifikat er på plass. Derfor passer vi alltid på å ha formalitetene i orden.

Våre renholdere og vindusvaskere benytter verneutstyr og sikkerhetsutstyr slik at risikoen for skader og ubehag reduseres.

Vi sørger for at organisering av renholdsarbeidet skjer på en ryddig, oversiktlig og transparent måte. Alle parter, også dere, skal kunne ha kontroll og godt overblikk, slik at det ikke oppstår noen uklarheter.

Ønsker dere flere rengjøringstjenester?

Rene Rom gjør mer enn å svinge nalen ved vask av vinduer i Oslo og omegn for borettslag og sameier. Du kan lese mer om våre tjenester her.

Abonnement på renhold

 • Få det gjort
 • Godkjent rengjøringsbedrift
 • Erfarne renholdere
 • Kostnadseffektivt
 • Vi har riktig utstyr