Trappevask i Oslo – for borettslag og sameier

Rene Rom gjennomfører grundig og skånsom trappevask for borettslag og sameier i Oslo.

Vi har lang erfaring og rengjør alle underlag og overflater, både store og små oppganger, trapper og avsatser. Enten det er snakk om fast trappevask eller akuttvask av trapper og fellesarealer for våre kunder. All rengjøring tilpasses kundens behov og ønsker.

Det er fornøyde kunder vi lever for. Derfor jobber vi for å være tilgjengelige når dere trenger oss. Vi kommer gjerne på en gratis og uforpliktende befaring for å gi en god pris på trappevask hos dere.

Hvor ofte bør trappevask utføres?

Renhold av trapper er lett å utsette hvis dere skal gjøre trappevask selv. Det er viktig å huske at det er i trappeoppgangene både beboere og besøkende ferdes – ut og inn – hver dag. De trekker ikke bare med seg støv, skitt og søle inn i oppgangen og i trappa, men som vi har lært, trekker de også med seg Koronavirus og bakterier.

Hyppighet av trappevask bør variere utfra antall mennesker som går ut og inn. Hvor ofte vask av trapper bør utføres vil også variere med årstid og værforhold.

Vi anbefaler uansett en rutine hvor det utføres vask av trapper enten én gang i uken eller hver 14. dag, avhengig av størrelse, antall beboere og behov. Da beholder dere rene trapper over tid.

Hvorfor er trappevask viktig?

De fleste som bor i et borettslag eller et sameie i Oslo går opp og ned trappene flere ganger om dagen. Noen ganger skjer det uhell.

Det kan være noen som har dårlig tid, løper ned trappen og søler kaffe, eller går ut med søppelposer som lekker. Barn som løper opp og ned med skitne støvler eller noen som skraper møbler inntil veggene og lager riper.

Listen kan fortsette i det uendelige, men en ting er sikkert. Det er en del som mistes og søles i en trapp, enten det er tyggisrester, matrester, søl, hundetiss eller røyksneiper.

Trappevask er viktig for trivsel, hyggene og slitasje. En ren trapp gir også en verdiøkning for leilighetene i oppgangen. Spesielt i Oslo der eiendomsprisene er høye.

Felles for mye av sølet som kan oppstå i en trapp er at trappevasken bør gjennomføres raskt. Da slipper dere misfornøyde beboere og unødvendig slitasje av trapper. Samtidig forhindres fall og skader.

Vi utfører trappevask og gjør renhold på kort varsel for våre trappevaskkunder når noe oppstår. Vi tilpasser trappevask og renhold etter kundens behov og ønsker. Sammen lager vi en frekvensplan og legger opp rutiner for periodisk renhold.

Hvordan kan trappevask gi bedre hygiene?

Søl og urenheter bør ikke bare fjernes for trivselens skyld. Renhold og trappevask er like viktig for å hindre bakteriespredning og smittefare.

De fleste som ferdes i sameiets eller borettslagets trappeoppganger tar i de samme håndtakene og trappegelendrene flere ganger om dagen. Du vet aldri hvor andres hender har vært.

Med fast, periodisk trappevask og renhold av gulv, rekkverk og andre overflater kan sameier og borettslag bidra til en bedre hygiene for beboere og andre som kommer på besøk.

Hvordan kan trappevask og vask av fellesområder forbygge smitte?

For å hindre spredning av bakterier og virus, bør vask og desinfisering av overflater utføres jevnlig. Det gjelder først og fremst brytere, dørhåndtak, rekkverk, heisknapper og andre berøringspunkter, men gjelder også trapper, vegger og postkasser.

Ofte øker faren for smitte i høst- og vintersesongen, da er det spesielt viktig med godt regelmessig renhold og desinfisering i trappeområdene, hvor folk ofte tar på mange berøringspunkter.

Ta kontakt så kommer vi gjerne på en gratis befaring. Vi tilbyr gode priser til alle våre vaskekunder.

Ekspert på renhold av trapper i Oslo med lang erfaring

Vi vasker trapper! Rene Rom AS er godkjent renholdsvirksomhet og våre renholdere har mange års erfaring med alt av trappevask, renholdstjenester og smittevask i Oslo.

Derfor har vi kunnet lage og implementere tilpassede rengjøringsløsninger for å forebygge smitte. Løsningene er godt tilpasset trappevask og renhold av fellesarealer i borettslag og sameier.

Disse tiltakene og rengjøringsteknikkene har god effekt på å redusere spredningen av bakterier og virus slik som COVID.

Hender er smittebærere

Vi utfører trappevask, vask og desinfisering av kontaktflater som dørhåndtak, lysbrytere, heisknapper og ringeklokker i sameier og borettslag.

Vi vasker ikke bare trapper, men kan også sette opp antibakteriell spray eller gele på passende områder, slik at alle kan desinfisere hendene hver dag.

Kontakt oss, vi ønsker gjerne å komme på en gratis og uforpliktende befaring for å vise de ulike løsningene for vask og vedlikehold. Vi tilbyr garantert tjenester som er riktig for dere.

Hvordan kan trappevask bidra til bedre sikkerhet?

Det er viktig for borettslag og sameier å ha fokus på trygg og sikker ferdsel for den enkelte, det øker også sikkerheten.

Glatte trapper eller gelendre kan føre til fall og skader. Hvis det ligger noe i trappen kan man tråkke på det og vrikke foten eller oppleve noe langt mer alvorlig som å snuble og skade seg. En fallskade i en trapp som følge av mangel på trappevask kan sette styret ansvarlig dersom ikke renhold eller vedlikehold er fulgt opp.

Brannsikker trapp

Skulle det oppstå brann så er det viktig at det ikke ligger noe i trappen som tar plass og kan sperre eller blokkere for rask evakuering. Trappeområdene skal alltid være fri for gjenstander og avfall.

Trappevask fra Rene Rom – mer enn vask av trapper

For å vedlikeholde trappeoppgangene, forlenge trappenes levetid, forbedre beboernes trivsel og sikkerhet, er det lurt å inngå avtale for tjenester med periodisk trappevask.

Vi tilbyr fast periodisk trappevask

Med fast avtale for trappevask kan dere få vask av alle trappetrinn i alle trappeoppganger og avsatser. Vi utfører også renhold med riktig utstyr av gulv, tilhørende lister, dører, vinduer, postkasser med mer.

Hva koster trappevask?

Andre rengjøringstjenester fra Rene Rom

Abonnement på renhold

  • Få det gjort
  • Godkjent rengjøringsbedrift
  • Erfarne renholdere
  • Kostnadseffektivt
  • Vi har riktig utstyr